Foto: Paul Scheulderman
René Gude

dvv logo Stand-up filosoof RG.SUF.STICKER.3DRené Gude is Denker des Vaderlands, oud-directeur van de ISVW en columnist van i-Filosofie. In mei 2013 volgde hij Hans Achterhuis op in deze functie. Gude is al ruim twintig jaar bezig met het populariseren van filosofie. Hij was hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Wim Brands interviewde René Gude over zijn ziekzijn. Het leidde tot het boek Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het. Volkskrantjournaliste Wilma de Rek publiceerde eerder het boek Stand-up filosoof; de antwoorden van René Gude (ISVW uitgevers) waarin de Denker des Vaderlands in tal van interviews uitlegt hoe we het met onszelf, met elkaar en met de wereld uithouden. Inmiddels is de Denker des Vaderlands ook vaste gast bij De Wereld draait door.Sterven is doodeenvoudig 9789491693496

Lees hier de blog van René Gude

Levensloop

René Gude is op 2 maart 1957 geboren in Surabaya (Indonesië). Hij studeerde sociale geografie (kandidaatsexamen) en filosofie (doctoraalexamen) in Amsterdam en Utrecht. In 1994 werd hij hoofdredacteur en later ook uitgever van het tijdschrift Filosofie Magazine. Tot 2001 was hij een van de drijvende krachten achter dit tijdschrift, waarvoor hij talloze columns, essays en interviews schreef.

Als hoofdredacteur ijverde René Gude succesvol voor de invoering van filosofie als examenvak in het voortgezet onderwijs. Het tijdschrift maakte onder zijn leiding een sterke groei door en ontwikkelde zich tot de belangrijkste medium voor een nieuwe generatie, praktisch ingestelde filosofen. Na zijn hoofdredacteurschap, was René Gude enige tijd uitgever bij Veen Magazines, waar hij nauw betrokken raakte bij de fusiebesprekingen die leidden tot de totstandkoming van het uitgeversbedrijf NDC/VBK.

In 2001 trad René Gude aan als directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden. Onder zijn regie groeide deze instelling uit tot een bloeiend centrum van de praktische filosofie. Er verrees een nieuw hotel op het landgoed bij de School en het aantal opleidingen werd sterk uitgebreid. Hij bond tevens het Nederlands Gesprek Centrum, waarvan hij medebestuurder is, aan de ISVW. Zelf verzorgt hij cursussen en opleidingen bij de ISVW, het instituut waarvan hij ‘Ambassadeur voor het leven’ is.

Sloterdijk en Gude (2012)René Gude is ook regelmatig te vinden op andere filosofische podia. Zo begeleidde hij in 2009 de Paleislezing met de Duitse filosoof Peter Sloterdijk en was hij in 2012 een van de hoofdsprekers op Low Lands. Afgelopen jaar trad hij ook regelmatig op voor radio en televisie, onder meer in het programma ‘Brands met boeken’.

Gude publiceert regelmatig in dagblad Trouw, waar hij deel uitmaakt van het Filosofisch Elftal. Ook in NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer en De Standaard vindt men regelmatig artikelen van zijn hand. René Gude schreef meerdere filosofieboeken en publiceerde ook een audioboek over de Geschiedenis van de filosofie.

 

Gedachtegoed

René Gude is een democratisch ingestelde, maatschappelijk bewogen denker die zich inzet voor de popularisering van de filosofie en filosofische verdieping van het onderwijs (bildung). In zijn werk grijpt hij regelmatig terug op de Grieken: hij behandelt onderwerpen door ze in te delen in het klassiek-Griekse driedeling: fysica, logica en ethica. Hij is een pleitbezorger van het optimisme en strijdt tegen doorgeslagen scepticisme. Onder optimisme verstaat hij geen grenzeloos vertrouwen in wereld om ons heen, maar eerder een streven naar een optimum. Iedereen kan een optimum bereiken in het privéleven, in het werk en in het politieke leven. Daarnaast kunnen ook organisaties, staten en de wereld als geheel richting het optimaal haalbare worden opgestuwd. Van dit optimum bestaat geen blauwdruk. Men kan het hooguit democratisch vormgeven.

En denkenIn het door hem ingeleide en samengestelde boek …En denken! Bildung ontwierp Gude een zogeheten Agoramodel om de rol van bildung (persoonlijke, maatschappelijke en intellectuele ontwikkeling) in het onderwijs te optimaliseren.

Ook in zijn eigen leven streeft Gude naar het optimum. Sinds in 2009 kanker bij hem is vastgesteld en hij een been verloor, zoekt hij actief en met anderen naar een optimaal leven. Daarbij is hij een inspiratiebron voor talloze prominente cultuurdragers, voor medepatiënten en voor andere burgers. Hij spreekt regelmatig op radio, televisie en op filosofische bijeenkomsten over zijn ziekte. Op dit moment schrijft Volkskrantjournalist Wilma de Rek een tweede boek met en over René Gude.

Opleidingen

Periode           Omschrijving

1976                VWO voltooid

1979                Kandidaats Sociale Geografie

1990                Doctoraal WijsbegeerteGude - CD box Geschiedenis van de filosofie

 

Werkbetrekkingen

Periode           Omschrijving

1990-1994      Eigenaar Firma Spandiensten, groothandel in voegafdichtselprofielen

1994-1995      Salesmedewerker Filosofie Magazine

1995-2001      Hoofdredacteur Filosofie MagazineGude, René 2014 foto Paul Scheulderman

2001-2002      Fusiebegeleider bij Veen, Bosch en Keuning (VBK)

2002-april 2013     Directeur Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)

April 2013-heden: Ambassadeur van de ISVW

 

Deelname aan besturen

 • Bestuurder Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte
 • Bestuurder Nederlands Gesprek Centrum
 • Bestuurder Stichting Maand van de Filosofie
 • Adviseur van de denktank Freedomlab. Hiervoor ontwikkelt Gude toekomstscenario’s onder de titel Zeitgeist.

Bibliografie

Naast artikelen in Filosofie Magazine, Trouw (Lid van het Filosofisch Elftal), NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer verschenen van zijn hand de volgende boeken:

 • 2001: De morele staat van Nederland, met Christien Brinkgreve (red.), Amsterdam University Press.
 • 2004: Grote denkers over verdriet en troost, Uitgeverij Contact.
 • 2006: Leven in de risicosamenleving  Hans Boutelier, René Gude e.a. (red.), uitg. Amsterdam University Press.
 • 2010: Geschiedenis van de filosofie, 5-CD-box met boek (uitg. Luisterwijs / Veen Magazines)
 • 2010: Kleine geschiedenis van de filosofie, René Gude en Daan Roovers, uitgeverij Veen Magazines.
 • 2012:  …En denken! Bildung voor leraren. Gerard van Stralen en René Gude (red.), ISVW-uitgevers
 • 2013: Kleine geschiedenis van de filosofie met MP3, René Gude en Daan Roovers, Uitgeverij Veen Media

Tevens bijdragen aan:

 • 2000: Inleiding in René Descartes & Elisabeth van de Palts; Briefwisseling, Uitgeverij Wereldbibliotheek.
 • 2006: Herman Vuijsje: Met of zonder God; de onmisbaarheid van religie, Uitgeverij Ten Have.

Over René Gude

Radio

Interview op radio-1 met Wim Brands (9 april 2011)

TV en Video

 

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Naar boven ↑